SIRA KLEMENSLER

ONKA
No:1 Sıra Klemens

ONKA
No:2 Sıra Klemens

ONKA
No:3 Sıra Klemens

ONKA
No:4 Sıra Klemens

ONKA
No:5 Sıra Klemens

ONKA
No:6 Sıra Klemens

RAY KLEMENSLER

ONKA
0302 MRK 25mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA 
0902 MRK Slim 2,5mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
0912 MRK Slim 4mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1002 MRK 1,5mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1012 MRK 2,5mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1022 MRK 4mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1032 MRK 6mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1042 MRK 10mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1062 MRK 35mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA 
1072 MRK 50mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA 
1082 MRK 70mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA 
1092 MRK 95mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA 
1102 MRK 120mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1132 MRK 16mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1142 MRK
Slim Tip 35mm² Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1291 MTK 2,5mm² Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA
1293 MTK 4mm² Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA 
1294 MTK 10mm² Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi


ONKA
1296 MTK 35mm²  Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA 
1297 MTK 25mm² Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA
1010532 MTK 16mm²  Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA
1010533 MTK 35mm² Kısa Tip Vida Bağlantılı Topraklama Ray Klemensi

ONKA
1322 MRK-S 6mm² Vida Bağlantılı Sigortalı Klemens (Cam Sigortasız)

ONKA
1612 MRK 2,5mm² İki Katlı Vida Bağlantılı Ray Klemens

ONKA
1652 MRK 4 mm² İki Katlı Vida  Bağlantılı Ray Klemens 

ONKA
1010412 MRK 2,5mm² Vida Bağlantılı Motor Klemenes

ONKA
1010425 MRK 2,5mm² Üç Katlı Vida Bağlantılı Ray Klemens